Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Wetenschappelijk onderzoek

De materie waar we mee bezig zijn - het perfectionisme - is twee keer door een wetenschappelijke bril bekeken. Eén keer werd de effectiviteit van de OCP-methodiek onderzocht. Later werd de link tussen perfectionisme en veerkracht, of het gebrek ervan onder de loupe genomen.

Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

1.  De Effectiviteit van de OCP-methodiek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. Patrick Luyten van de faculteit psychologie aan de universiteit van Leuven.  Het aantal deelnemers was beperkt, vermits het om een pilootonderzoek ging. Er werden gehomologeerde vragenlijsten gebruikt, die door de deelnemers aan het onderzoek, drie keer werden ingevuld:

  1. voor de start van de coaching met de OCP-methodiek
  2. na afloop van het coachingtraject
  3. en nog eens zes maanden later

De resultaten van dit onderzoek waren meer dan gematigd positief. Wat vooral de aandacht trekt, zijn de resultaten van de laatste meting. Daar is weinig verschil te zien met de uitslagen vlak na het coachingtraject, wat op duurzaamheid van de OCP-methodiek wijst.

Verslag en resultaten:

Het volledig verslag en de resultaten van het eerste deel van het onderzoek kan je hier lezen

Deel twee, de meting na zes maanden na afloop, vind je hier.

 

2. De link tussen perfectionisme en veerkracht

Onder leiding van Michael Portzky, neuro- en klinisch psycholoog en specialist op het vlak van veerkracht en schrijver van diverse boeken over dit onderwerp, werd een onderzoek gevoerd naar de gevolgen van perfectionisme op de veerkracht van mensen. Algemeen komt er uit het onderzoek dat mensen met een sterk perfectionisme duidelijk minder veerkrachtig zijn en meer dan anderen kans lopen op burn-out.

Verslag en resultaten via deze link.