Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Cliëntendienst

Vanuit onze zorg rond kwaliteit en tevredenheid

Cliëntendienst

Binnen de vzw BPC vinden we de zorg voor kwaliteit en tevredenheid van onze partners en cliënten heel belangrijk.

Vanuit die gedachte willen we openstaan voor suggesties, op- of aanmerkingen, vragen en klachten.

We hebben hiervoor een werkwijze in het leven geroepen waardoor er met zorg naar uw reacties wordt geluisterd en ingegrepen waar nodig.

Je kan je vragen of reacties doorgeven via email of telefoon. Daar worden ze genoteerd en bezorgd aan een verantwoordelijke, die je zal contacteren om gevolg te geven aan wat je ons meldde.

We nodigen je graag uit gebruik maken van deze mogelijkheid.