Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Effecten van OCP-coaching

Het is de bedoeling van het coachen met de OCP-methodiek, dat het belemmerend perfectionismepatroon je leven niet meer stuurt en dat je op een vrije manier jezelf kan zijn.

Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Enkele voorbeelden van wat het resultaat kan zijn van een OCP-coachingtraject

    Voor aanvang van het coachingtraject       Na het afronden van het coachingtraject
Nood aan bevestiging en waardering van anderen   Jezelf kunnen bevestigen en jezelf en wat je doet echt kunnen appreciëren
Verwachtingen hebben en ze niet kunnen uitspreken   Met gemak duidelijk kunnen maken wat je van anderen verwacht
Laag zelfbeeld - jezelf en wat je doet niet oké vinden   Blij zijn met wie je bent - jezelf aanvaarden zoals je bent, met je grote en kleine kanten
Niet van jezelf kunnen houden   Echt van jezelf houden en jezelf waarderen
Faalangst en andere angsten   Je laten leiden door zelfvertrouwen 
Controledwang   In staat zijn los te laten
Moeite met kiezen of beslissen   Keuzes kunnen maken gebaseerd op denken en voelen
Te groot verantwoordelijkheidsgevoel   Gezonde verantwoordelijkheidszin
Doorgaan zonder je grenzen te respecteren   Gezond evenwichtig engagement
Over je grenzen laten gaan door anderen   Eigen grenzen respecteren en doen respecteren
Piekeren   Mentale rust ervaren
Uitstelgedrag   Zelf vrij kiezen wanneer je een taak uitvoert
Niet voor jezelf mogen en kunnen zorgen   Met plezier zelfzorg opnemen, wetend dat dit alles in je leven ten goede komt