Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Samen zetten we ons in om de maatschappij te bevrijden van perfectionisme

Perfectionisme is een belemmerend patroon dat mensen belet om hun mooie, krachtige zelf te zijn. Daardoor leven ze verkrampt en hebben ze voortdurende controle nodig om toch enige rust te kunnen vinden. Wij, perfectionismecoaches, willen door mensen te coachen met de OCP-methodiek, een duidelijk verschil maken zowel individueel als maatschappelijk.

Perfectionismecoaches

De perfectionismecoaches die aangesloten zijn bij onze beroepsvereniging waren vòòr hun opleiding al bezig mensen te begeleiden als coach, therapeut, arts of psycholoog. Zij hebben bij Marcel Hendrickx, die de OCP-methodiek (Ontwikkelingsgericht Coachen van mensen met Perfectionisme) ontwikkelde, de opleiding tot perfectionismecoach gevolgd.

De vzw hecht veel belang aan het kwaliteitsvol inzetten van OCP door onze coaches. Zij kunnen meer dan 15 keer per jaar deelnemen aan intervisies. Regelmatig nodigen we ook externe sprekers en voorzien we bijkomende vormingsmomenten. 

De coaches respecteren een gedragscode en we hebben een cliëntendienst waar u met vragen of opmerkingen terecht kan.

Wat ons uniek maakt?

Wij geloven dat authentieke, gemotiveerde mensen het verschil kunnen maken in de wereld. We kiezen ervoor om als groep die bijdrage te leveren door mensen te coachen zodat ze hun perfectionisme kunnen loslaten en hun authenticiteit terugvinden. Vanuit die authenticiteit kunnen ze dan hun kinderen een evenwichtige opvoeding geven en hoeven ze het perfectionismepatroon niet meer door te geven. De vrijheid om zichzelf te zijn, die ze herwinnen na de coaching, geeft ruimte aan anderen om dit voorbeeld te volgen.

Geschiedenis

Marcel Hendrickx werkte na zijn carrière in de bankwereld als NLP-trainer en -coach. Zijn aandacht ging vooral naar de krachtige NLP-technieken die verandering kunnen doen ontstaan vanuit het onderbewuste. In zijn coachingpraktijk begeleidde hij ondermeer mensen met uitstelgedrag, laag zelfbeeld en pleasegedrag. In 2012 besefte hij dat al de hierboven genoemde problemen en nog andere te herleiden waren tot één patroon, nl. perfectionisme. Hij paste zijn coachingmethodiek aan en liet bij de start van een coachingtraject cliënten voorbeelden geven van alle symptomen van hun perfectionisme.

In 2013 ontwikkelde hij de OCP-methodiek en organiseerde voor de eerste keer de opleiding tot perfectionismecoach. De eerste groep OCP-coaches wilde duidelijk mee de schouders zetten onder een maatschappelijk project.  De vereniging, die ondertussen uitgroeide tot de vzw BPC, ontstond al in 2014. Onder impuls van enkele leden startte Prof P. Luyten aan de universiteit in Leuven een pilootonderzoek naar de effectiviteit van de OCP-methodiek. De resultaten hiervan zijn ronduit bemoedigend.

In 2018 werd de vzw opgericht, waardoor het voortbestaan van de vereniging gewaarborgd is. Tien bestuurders nemen sindsdien de verantwoordelijkheid op zich voor de werking van de vzw. Eén van de hoofdbedoelingen blijft om maatschappelijk een bijdrage te leveren.