Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

We zitten niet stil

Meer en meer beginnen onze leden lezingen en activiteiten te organiseren met als doel zoveel mogelijk mensen en organisaties bewust te maken van de funeste gevolgen van perfectionisme.  Ook vanuit onze vzw organiseren we activiteiten waar je welkom bent.  Je vindt een overzicht hierna: