Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Samen werken we perfectionisme de wereld uit

De vzw Beroepsvereniging van Perfectionismecoaches wil op maatschappelijk en op individueel vlak een bijdrage leveren door perfectionisme en de zware gevolgen ervan aan te pakken.