Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Perfectionisme

Perfectionisme is een sterk negatief gedragspatroon dat mensen op een verkrampte manier doet leven en dat hun gezondheid en hun geluksgevoel aantast.

Perfectionisme

Als we last hebben van perfectionisme dan betekent dit dat we uit evenwicht zijn. We sturen onszelf bijna uitsluitend aan via het denken. Het voelen, onze intuïtie en onze creativiteit worden genegeerd.  Perfectionisme zorgt ervoor dat we onszelf niet meer oké kunnen vinden en niet meer van onszelf kunnen houden.

Hoe toont het zich

De voornaamste symptomen van perfectionisme zijn:

 • Voortdurend nood aan bevestiging en aanvaarding door anderen
 • Pleasegedrag
 • Conflicten vermijden
 • Anderen belangrijker vinden dan zichzelf
 • Onrealistische en/of onbereikbare kwaliteitseisen stellen
 • Enkel die dingen zien, horen en voelen die niet oké zijn volgens jouw normen
 • Veel denken en vaak piekeren
 • Controledwang
 • Angsten
 • Uitstelgedrag - of het tegenovergestelde: alle taken onmiddellijk moeten doen
 • Moeite hebben met kiezen of beslissen
 • Teveel verantwoordelijkheid op jou nemen en teveel taken naar je toetrekken
 • Je grenzen niet respecteren waardoor je uitgeput raakt
 • Jezelf niet oké kunnen vinden
 • Niet van jezelf kunnen houden