Onderzoek: het effect van perfectionisme op veerkracht

Onderzoek uitgevoerd door Shanna Parent, onder de leiding van Michael Portzky, autoriteit op het vlak van veerkracht.  De resultaten van het onderzoek duiden op een nefast effect van perfectionisme op de veerkracht van de betrokkene. Tevens wordt duidelijk dat hoe sterker het perfectionisme is, hoe hoger de kans op burn-out.