Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Perfectionismecoaches.
Een stop aan perfectionisme!

We zijn een groep professionele coaches die de handen in elkaar hebben geslagen om bewustwording te creëren over de nefaste gevolgen van perfectionisme. Zo willen we maatschappelijk een verschil maken en mensen via de OCP-methodiek de kans geven zich te bevrijden van dit belemmerend patroon.

Kies voor jezelf

Herken je bij jezelf perfectionisme? Weet dan dat uitstelgedrag één van de kenmerken ervan is.  Stel dit keer niet uit en contacteer vandaag nog één van onze coaches.

Doe de perfectionisme test!

Ontdek of jouw leven gestuurd word door perfectionisme of bevestigingsdrang!