Beroepsvereniging van perfectionismecoaches
Contacteer Marcel
marcel [at] hetontwikkelingsinstituut.be
Tel. 0469/23.95.14
Koningin Astridlaan 7a - bus 101, 2550 KONTICH

Marcel
Hendrickx

Perfectionismecoach

Marcel Hendrickx (71) is NLP-trainer en coach. Hij werkt vanuit het Ontwikkelingsinstituut. Vooral het coachen met het onderbewuste heeft zijn aandacht. In zijn coachingpraktijk heeft hij vaak ervaren dat veranderingen die op onderbewust niveau gebeuren, sneller ingang vinden en meestal duurzamer zijn.

Sinds 2012 ligt zijn focus op het “uit de wereld helpen” van perfectionisme. Dit patroon maakt veel mensen (ook kinderen) ongelukkig en ziek. Hij ontwikkelde de OCP-methodiek die als doel heeft mensen met perfectionisme te begeleiden bij het loslaten van dit patroon. Ondertussen werd een beperkt onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit in Leuven om de effectiviteit van OCP (ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme) aan te tonen. De resultaten waren duidelijk positief, ook zes maand na het beëindigen van het coachingtraject. Marcel leidt mensen op tot perfectionismecoach. In Vlaanderen en Nederland zijn er ondertussen meer dan honderdtwintig actief. Hij schreef het basiswerk over perfectionisme “zeg me dat ik oké ben”. In zijn tweede boek “burn-out begint in de kleuterklas” toont hij via interviews met mensen die een burn-out hadden, aan dat perfectionisme de ware reden van dit fenomeen is.