Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Ontsnappingsgedrag

Vermits we bijna continu onder stress staan als we last hebben van perfectionisme, zoeken we naar manieren om daaraan te ontsnappen. Ontsnappingsgedrag noemen we dat.

 

Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Perfectionisme zorgt ervoor dat we zelden tot rust kunnen komen en veroorzaakt bijna continu stress. Om, meestal onbewust, aan die stress te ontkomen, ontstaan ontsnappingsgedrag.

Hierbij een aantal veel voorkomende vormen van ontsnappingsgedrag

Nagelbijten

  • Nagelbijten is vaak een gevolg van de stress die perfectionisme geeft. Vaak merken we dat mensen die aan nagelbijten doen, spontaan daarmee stoppen, wanneer ze vorderingen maken in het loslaten van hun perfectionisme.

Zelfmutilatie.

  • Om te ontsnappen aan de stress gaan jongeren vaak zichzelf pijn doen, door kleine insnijdingen te maken in een arm bijvoorbeeld. Via de pijn die dat geeft willen ze de aandacht van de kramp waarin ze leven, afleiden. Door zich te verwonden komt het hormoon endorfine vrij - het gelukshormoon genoemd - wat een prettig gevoel geeft. Door het verlangen naar endorfine wordt zelfverminking soms verslavend.

Verslavingen

  • typisch voor ontsnappingsgedrag zijn verslavingen. Het onderliggend doel ervan is wegvluchten uit de realiteit. Zo komen verslavingen aan alcohol, drugs, medicatie, sex e.a. vaak voor bij mensen met perfectionisme.
  • binge drinken (coma zuipen) is een vorm van ontsnappingsgedrag die meer en meer voorkomt

Stoppen met studeren of een studie aanvatten op een veel lager niveau dan je mogelijkheden

  • dit om stress en faalangst te vermijden

Altijd moeten bezig zijn - nooit tot rust kunnen komen

  • Om te vermijden dat het tot kringdenken of piekeren komt, zorgen sommige mensen met perfectionisme ervoor dat ze nooit tijd hebben om even rustig te gaan zitten.  Ze plannen hun agenda helemaal vol, zodat ze zowel in de week als in het weekend continu bezig zijn