Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Compensatiegedrag

Vanuit ons perfectionisme zijn we steeds geneigd onszelf op de tweede plaats te zetten om ervoor te kunnen zorgen dat anderen het goed hebben. Dit uit zich in compensatiegedrag waarbij we dingen voor onszelf gaan doen om het gemis te compenseren.  Meestal zaken die ons niet echt gelukkig maken en vaak gepaard gaan met schuldgevoelens

Compensatiegedrag

Als denken en doen gestuurd wordt door perfectionisme zijn we geneigd onze eigen noden en verlangens ondergeschikt te maken aan die van anderen.  Daardoor ontstaat een nood aan zelfzorg.  Via compensatiegedrag gaan we die nood invullen. Echter meestal op een manier die niet direct bijdraagt tot een duurzaam welzijn. Dit invullen gaat vaak gepaard met schuldgevoel.

Enkele voorbeelden:

Verslavingen

  • aan alcohol, games, drugs, eten, kopen, sex, medicatie

Eetstoornissen

  • Perfectionisme is vaak aanwezig bij het ontstaan van eetstoornissen als anorexia. Het verlangen om er perfect uit te zien en het gevoel daar controle over te kunnen hebben, liggen dan aan de basis.
  • Voor zichzelf gaan zorgen door overdreven te eten, snoepen en/of drinken kan ook gezien worden als een vorm van compensatiegedrag.