Kenmerken perfectionisme: Uitstelgedrag

Eén van de kenmerken van perfectionisme is uitstelgedrag of procrastinatie.  De meeste mensen met perfectionisme herkennen dit in hun gedrag. Een aantal lijdt aan het tegenovergestelde, nl precrastinatie. Zij moeten onmiddellijk elke taak die zich aandient afwerken.