Beroepsvereniging van perfectionismecoaches

Samen werken we perfectionisme de wereld uit

De vzw Beroepsvereniging van Perfectionismecoaches wil op maatschappelijk en op individueel vlak een bijdrage leveren door perfectionisme en de zware gevolgen ervan aan te pakken.

 
 

De Raad van Bestuur

De vzw wordt geleid door de raad van bestuur die bestaat uit 10 leden. 4 van hen vormen het kerncomité en hebben een specifieke functie.

Het kerncomité bestaat uit:

Marcel Hendrickx - voorzitter

Mie Beullens - ondervoorzitter

Jindra Maes - penningmeester

Sven Kerremans - secretaris

 

De andere leden:

Chris Vluymans

Natalie Simons

Marleen De Boeck

Anja Copejans

Yasmina Hajoui

Ann Verlooy