Beroepsvereniging van perfectionismecoaches
Contacteer Liesbeth
liesbeth [at] talents-findyourflow.be
talents-findyourflow.be
Tel. 0472/29.00.31
Gemeentedijk 22, 2480 Dessel

Liesbeth
Schrooten

Perfectionismecoach

Bevrijd jezelf en ga voor flow !

Samen kiezen voor een positieve en duurzame toekomst, met accent op unieke groei vanuit ieders talenten. Een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, studeren en werken niet als een plicht beleeft, wel als een voorrecht. Een wereld waar we complementariteit eren & unieke groei en bloei actief steunen.

 

Met taLentS | find your flow wil ik mijn steentje bijdragen aan dit toekomstbeeld. Zowel jongeren als volwassenen ondersteun ik in hun groeiproces naar hun authentieke zelf. Dit doe ik vanuit twee grote pijlers: bevrijd jezelf & unieke groei. Concreet door als professional enerzijds anderen te ondersteunen zichzelf te bevrijden van het belemmerend perfectionismepatroon om de weg naar een zelfbewuste vrije volwassene in te slaan. Zonder rem, zonder nood aan bevestiging van anderen, wel met meer zelfliefde en innerlijke rust. En anderzijds door met de kerntalenten methode inzicht te geven in waar iemands ogen van gaan blinken. Van hieruit doelgericht verder aan de slag gaan in een open, eerlijke dialoog zodat positieve actie en zelfontplooiing volgen. Dat duurzame keuzes gemaakt worden die ervoor zorgen dat zowel op persoonlijk als op professional vlak tonnen energie, vreugde en flow ervaren worden.

 

Verder geef ik ook aan organisaties die het beste willen voor én de organisatie én de medewerkers professionele ondersteuning vanuit deze twee pijlers. Zelf heb ik meer dan 20 jaar ervaring in de onderzoekswereld vanuit verschillende rollen: onderzoeker, leidinggevende, manager, procesdenker, … En geloof ik sterk in “de juiste persoon op de juiste plaats”. Rollen binnen het team afstemmen op kerntalenten draagt bij aan positieve duurzame inzetbaarheid en performante teamwerking. Medewerkers die zichzelf bevrijden van hun negatief perfectionismepatroon, bevrijden niet enkel zichzelf. Het is ook een bevrijding voor hun naaste collega’s.